INNOVA Consulting - nasze usługi

Oferujemy doradztwo w zakresie technologii i organizacji produkcji, komercjalizacji wiedzy i zarządzania własnością intelektualną oraz zarządzania projektami. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

Biznesplany i modelowanie biznesowe

Wycena przedmiotów własności intelektualnej, analizy patentowe

Analizy ekonomiczne i badania rynkowe

Organizacja instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu i jednostek naukowych

Projekty i wnioski o finansowanie projektów

Rozwój regionalny

© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean