Projekty i wnioski o finansowanie projektów

Nadal tzw. „fundusze unijne” pozostają ważnym narzędziem wspierania innowacyjności. W tym obszarze działamy od samego początku, od czasu kiedy pojawiły się fundusze Phare. Specjalizujemy się we wspieraniu projektów innowacyjnych, zwykle zawierających komponent badawczy, ale nieobce są nam też projekty infrastrukturalne. Przygotowujemy kompleksowo wnioski projektowe do programów zarządzanych przez PARP czy NCBR ale – w zależności od potrzeb – jesteśmy w stanie przygotować tylko wybrane elementy wniosku: np. studium wykonalności, analizę czystości patentowej czy określenia statusu Freedom-to-Operate. Pracujemy w bliskim porozumieniu z klientami tworząc zręby projektów wykonalnych w zakładanym czasie i budżecie. Nie dajemy „gotowców”. Nie tolerujemy bylejakości.

Powrót
© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean