Organizacja otoczenia innowacyjnego przedsiębiorstw i instytucji naukowych

Wieloletnia praca w centrum transferu technologii, dokonane wówczas obserwacje oraz kontynuowana do chwili obecnej współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu pozwalają nam na obiektywne spojrzenie na ofererowane przez te instytucje usługi oraz na stosowane modele organizacji i zarządzania. Braliśmy udział w tworzeniu zrębów Krajowego Systemu Usług i Krajowego Systemu Innowacji przy PARP. Wielu IOB pomogliśmy dokonać reorganizacji, zmienić ofertę usług czy wprowadzić zmiany w zarządzaniu (także wdrażając system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001). Od wielu lat blisko współpracujemy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Pomagamy Instytucjom Otoczenia Biznesu także poprzez outsourcing usług, pracując na kontraktach czasowych, w szczególności w momentach „spiętrzenia” zobowiązań i zamówień u naszych klientów. Pomimo funkcjonowania – w zasadzie – na tym samych rynku, postrzegamy IOB bardziej jako partnerów niż jako konkurentów.

Powrót
© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean