Projekty UE

C4C – European Research on Competences For Competitiveness

Wiedza, którą tworzą dane dotyczące otoczenia oraz powiązania między nimi, jest kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Procesy tworzenia wiedzy, jej rozpowszechniania oraz praktycznego wykorzystanie stanowią fundamenty nowoczesnej gospodarki. W gospodarce opartej na wiedzy systematycznie rośnie popyt na wykwalifikowaną kadrę, a dynamika ekonomiczna zależy w znacznej mierze od zdolności do innowacji przedsiębiorstwa.

Projekt C4C rozpoczął się w styczniu 2009 r. Realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci, który stanowi część programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Celem projektu jest analiza  systemów edukacyjnych w krajach partnerskich, przedstawienie ich wpływu na konkurencyjność oraz zidentyfikowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych do generowania innowacji w europejskich przedsiębiorstwach (przede wszystkim małych i średnich firm).

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób system kształcenia zawodowego gotowy jest sprostać oczekiwaniom stawianym przez  rynek pracy w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych. Zarówno powyższe wyniki jak i rekomendacje dla politycznych decydentów oraz dobre praktyki opisane zostaną w końcowym raporcie, który przedstawiony będzie na konferencji w Bolonii.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą organizacje z Włoch, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Austrii oraz Cypru.

27 listopada 2010 r. w Fondazione Aldini Valeriani (FAV) w Bolonii odbyła się konferencja kończąca projekt  „C4C- European Research on Competences For Competitiveness”. Na konferencji przedstawiono wyniki badań oraz rekomendacje dla decydentów politycznych oraz samych przedsiębiorców, dotyczące wpływu kompetencji pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wnioski  i rekomendacje spisane zostały w końcowym raporcie „Form Competences for Competitiveness”.

Projekt zakończony został  31 grudnia 2010 roku.

Strona internetowa projektu: www.c4cresearch.eu

 

Sprawozdania ze spotkań:

Kick-off meeting, Bolonia 2009

Meeting, Ripoll 2009

Meeting, Limassol 2009

Meeting, Wrocław 2010

Meeting, Lulea 2010

Meeting, Bolonia 2010

C4C Final Publication „From Competences for Competitiveness”

 

Kontakt

biuro@innovaconsulting.pl