Rozwój regionalny

Innowacyjność i rozwój to nie tylko domena przedsiębiorców. Interesuje nas także rozwój regionalny. Działamy aktywnie na polu budowy i wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, które budują ramy i podstawy dla innowacyjnego rozwoju regionów. Współpracujemy nad innymi dokumentami strategicznymi dla województw, ale interesuje nas też poziom lokalny.

Współpracujemy z gminami wykonując dla nich dokumenty planistyczne różnego typu. W ramach planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonujemy: studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, analizy aktualności dokumentów planistycznych czy uchwały „reklamowe”.

Powrót
© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean