Analizy ekonomiczne i badania rynkowe

Od blisko 20 lat zajmujemy się analityką biznesową. Wykonujemy badania i analizy w oparciu o dane zastane jak i prowadzimy badania na potrzeby analiz (w zależności od potrzeb i po uzgodnieniu z klientem możemy wykonać telefoniczne badania ankietowe, focusy, pogłębione wywiady indywidulane itp.). Badania mogą być wykonywane pod kątem wdrażania nowych technologii czy opracowywania nowych produktów. O ile to możliwe wykonujemy badania ilościowe.

W ramach takiego podejścia możemy przygotować studium wykonalności projektu, w oparciu o uzgodnioną z klientem metodykę. Posiadamy certyfikat wykonywania przemysłowych studiów wykonalności zgodnie z metodyką UNIDO. Przygotowujemy także studia wykonalności w oparciu o wymagania szczególne – np. związane z pozyskiwaniem dofinansowania w ramach tzw. „funduszy unijnych”.

Powrót
© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean