Wycena własności intelektualnej

W wielu przedsięwzięciach innowacyjnych potrzebna jest formalna wycena aktywów niematerialnych i prawnych. Specjalizujemy się w wycenie aktywów technicznych: know-how oraz praw własności przemysłowej: patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.
Prowadzimy wyceny aktywów także na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wyceny poprzedzamy profesjonalną analizą ryzyka. Każdorazowo dostosowujemy model wyceny do oczekiwań odbiorcy i okoliczności formalno-prawnych stojących za koniecznością wyceny. Oferujemy wyceny w modelu statycznym i dynamicznym, w tym specyficzne branżowo (np. w oparciu o metodę rNPV).
Dla wyceny przeprowadzanej dla celów transakcyjnych (kupno-sprzedaż, licencje, dzierżawa …) – o ile zachodzi taka potrzeba - przygotowujemy symulacje przepływów finansowych pomiędzy stronami. Pomagamy też budować i wdrażać strategie zarządzania własnością intelektualną.

Powrót
© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean