Zarządzanie wiedzą

W czasach gdy wiedza staje się głównym zasobem firm nowego typu, pozwalającym skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną staje się podstawą efektywnego, innowacyjnego biznesu.

 

Wybór odpowiedniego mechanizmu ochrony wiedzy a następnie zastosowanie go w praktyce musi zostać poprzedzone odpowiednimi badaniami czystości i zdolności ochronnej rozwiązania. Pozwala to na efektywne zaplanowanie procesu komercjalizacji.

 

Choć problem ten jest istotny dla wszystkich uczestników życia gospodarczego, to największe wyzwania stają przed twórcami wiedzy. Przede wszystkim problemy z zarządzaniem wytwarzaną wiedzą mają jednostki naukowe (uczelnie, instytuty PAN itd.). Wynika to zwykle z niejasnych procedur i nieprecyzyjnie określonych kompetencji w podjednostkach stricte badawczych i w wspierających (służby finansowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Budowa sposobu myślenia o badaniach naukowych jako procesie wytwarzania wiedzy użytecznej nie jest popularne wśród pracowników naukowych. Aby to zmienić potrzebne są zmiany w otoczeniu jednostek naukowych jak i w nich samych, na wszystkich polach, począwszy od zmian w świadomości a na zmianach regulaminów wewnętrznych skończywszy.

Doświadczenie (wybrane)

  • Uczestniczyliśmy w opracowaniu „Białej Księgi Centrów Transferu Technologii” na zlecenie Politechniki
    Warszawskiej (2009-2010).
  • Przygotowaliśmy studium wykonalności oraz pracowaliśmy nad usprawnieniem funkcjonowania
    Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
    Technologicznego w Szczecinie (2007-2011).
  • Przygotowaliśmy dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego regulaminy wewnętrzne w zakresie komercjalizacji wiedzy przez spółkę docelową oraz wyceny wiedzy i technologii.

 

Kontakt

doradztwo@innovaconsulting.pl